สมาคมขายตรงไทย

สมาคมขายตรงไทย

นายก TDSA เผยแผนอีก 2 ปีคลอด สมาพันธ์ขายตรงอาเซียน เชื่อมั่นศักยภาพสมาคมขับเคลื่อนความร่วมมือชาติอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปินส์ และเวียดนาม เป็นแกนนำกลุ่มมารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาพันธ์ฯ นำร่องดันไทยเป็นศูนย์กลาง ยืนยันไม่ปิดกั้นขายตรงเข้าร่วมเป็นสมาชิก หากแต่ต้องผ่านกฎเหล็กคัดกรอง…

อ่านข้อมูลเพื่มเติม…
http://www.ryt9.com/s/bmnd/1675924