นายก TDSA เผยแผนอีก 2 ปีคลอด สมาพันธ์ขายตรงอาเซียน เชื่อมั่นศักยภาพสมาคมขับเคลื่อนความร่วมมือชาติอาเซียน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฟิลิปินส์ และเวียดนาม