Category : เซ็นเตอร์.ไทย

ข่าว และความเคลื่อนไหว ของทุกเรื่องราวเกี่ยวเกี่ยวกับ เซ็นเตอร์.ไทย

เซ็นเตอร์.ไทย มีบริการให้เช่าห้องเทรนนิ่ง Training
ห้องเทรนนิ่ง Training

เซ็นเตอร์.ไทย มีบริการให้เช่าห้องเทรนนิ่ง Training

ห้องเปิดโอกาสทางธุรกิจ OPP
ห้องเปิดโอกาสทางธุรกิจ OPP

เซ็นเตอร์.ไทย ให้เช่าห้องเปิดโอกาสทางธุรกิจ OPP ข้างสำนักงานใหญ่แอมเวย์ แห่งใหม่

ห้องน้ำสะอาด
ห้องน้ำสะอาด

ห้องน้ำสะอาด ห้องน้ำสะอาด และเพียงพอ

ห้องประชุม
ห้องประชุม

ห้องประชุม ที่ เซ็นเตอร์.ไทย
มีห้องรองรับขนาดขององค์กรที่หลากหลาย

อาหารตามสั่ง ส้มตำ
อาหาร/เครื่องดื่ม

มีร้านอาหาร จำหน่าย อาหารตามสั่ง ส้มตำ ก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น กาแฟร้อน-เย็น และเครื่องดื่มอื่นๆ หน้าเซ็นเตอร์เพื่อความสะดวก